Over ons

Een hedendaagse muziekbibliOtheek is, in tijden van streaming en dOwnlOads, veel meer dan een verzameling cd’s en muziekbOeken. We willen zO veel mOgelijk mensen Op een laagdrempelige manier muziek laten prOeven en Ontdekken.

We zOeken (altijd), vinden (veel), snuffelen (indien nOdig) en luisteren (intens). We krabben en dabben in het heden, het verleden en de tOekOmst van muziek. En ja, sOms hebben we een glazen bOl, maar meestal gieten we er Ons flesje Duvel in leeg.  Met de hand op het hart, de vinger aan de pOls, de mening Op de tOng en het ergOnOmisch tOetsenbOrd binnen handbereik gaan we je verrijken, verbazen en prikkelen.

Muziek is Overal. Wij brengen het een beetje kOrter bij u.